فرزین اشراقی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-06-30
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-06-30

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

پزشک عمومی هستم و دوستدار عکاسی ، طبیعت ، موزه ، ایرانگردی ، شعر و ادبیات و موسیقی هستم

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!