فرشید غفاری

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-05-29
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-05-29

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

از ۸ سالگی و حدود ۱۲ سالی است که عکاسی می‌کنم. به صورت حرفه‌ای هیچ‌گاه نتوانستم آن را ادامه بدهم و به امید خدا با جمع آوری تجهیزات این امر را محقق میکنم.

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!