فرود کریمی قاسمی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-05-29
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-05-29

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

سه سال سابقه کار در عکاسی طبیعت و طبیعت گرد و معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران. دارای مدرک عکاسی از موسسه فرهنگی و هنری باغچه در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته

سایر افتخارات:
کارشناس ارشد MBA, عکاس طبیعت و طبیعت گرد
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!