محسن رضایی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-08-11
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-08-11

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

علاقمند به عکاسی

سایر افتخارات:
شروع عکاسیم با گوشی بوده حدودا ۱۰ ساله عکاسی میکنم
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!