محمدصادق نکوئی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-09-20
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-09-20

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

شیراز گردی های من و پیجی برای هنرهایی که توانایی انجامشان را دارم و در آینده حتما ایرانگردی ها

سایر افتخارات:
به مدت هشت سال البته نه بطور پیوسته در زمینه عکاسی از مناظر شیراز مشغول هستم و در حال حاضر شش ماه است که پیجی در همین زمینه راه اندازی کرده ام و در آینده تصمیم به فعالیت‌های گسترده تری دارم
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!