محمد محمدپور

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-08-22
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-08-22

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

مدرس عکاسی، گرافیک و تولید محتوا
فعال هنری و فرهنگی
علاقمند به نمایش زیبایی های کشور

سایر افتخارات:
مدیر مرکز آموزشهای تخصصی | مدرس سازمان جهاد دانشگاهی
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!