مسعود باغبانی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-08-22
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-08-22

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

مسعود باغبانی کارشناسی مهندسی معماری و علاقمند به عکاسی در حوزه طبیعت و معماری

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!