مهتاب ملکوتی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-08-03
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-08-03

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

دانشجو ارشد مطالعات معماری ایران و علاقمند به ایرانگردی

سایر افتخارات:
محقق معماری ایران
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!