مهدی رهنمایی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-06-27
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-06-27

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکاس

سایر افتخارات:
دارنده چندین دیپلم افتخاز از مسابقات 35awardsروسیه | دارنده چندین نشان عکاسی از سایت های بین المللی عکاسی | نمایه چندین عکس در گالری های مختلف امریکا ، انگلیس ، فرانسه و .... | انتشار چندین عکس در برنامه تهرانگرد شبکه پنجم سیما
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!