مهران حسن زاده

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-12-08
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-12-08

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

عکاس طبیعت هستم و بیشتر موبایلگرافی میکنم

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!