ناهید منصوری

تاریخ صدور گواهینامه: 2022-02-28
تاریخ انقضای گواهینامه: 2024-02-28

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

کارشناسی عکاسی تبلیغات و علاقه مند به عکاسی طبیعت

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!