نجمه زهادت

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-02-16
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-02-16

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

حدود ۳ سال به صورت جدی شروع به عکاسی کردم .
به عکاسی لنداسکیپ و معماری علاقمند

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!