نیکان رجبی

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-09-12
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-09-12

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

به نظرم اینکه مردم بتونن دنیا رو از دید من نگاه کنن خیلی حس خوبیه.

سایر افتخارات:
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!