یزدان عرب

تاریخ صدور گواهینامه: 2021-08-30
تاریخ انقضای گواهینامه: 2023-08-30

معرفی اجمالی از زبان ایشان:

یزدان عرب از اراک عکاس اجتماعی و شهری ۴ ساله که عکاسی میکنم

سایر افتخارات:
عکاسی از مجموعه های کارخانه ها و پالایشگاه ها عکاسی صنعتی | عکاسی از فضا های شهری | عکاسی از مشکلات و دغدغه های مردم (اجتماعی) | عکاسی مذهبی(حرم ها،هیئت ها،دسته ها)
error: محتوا قابل کپی کردن نمی باشد.!