سمنان، مرکز استان سمنان و یکی از شهرهای ایران است که در جنوب رشته‌کوه البرز قرار گرفته است. شهر سمنان در کنار جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی زیبایی هم دارد.