سپیدان در منطقه ای كوهستانی و جنگلی در شمال استان فارس قرار دارد. مرکز این شهرستان اردکان می باشد. این شهرستان به لحاظ داشتن مناظر طبیعی، آبشارها و چشمه ها از جاذبه های بسیاری برخوردار است. آبشارمارگون، تنگ تیزاب، چله گاه و چشمه شش پیر از معروفترین جاذبه های طبیعی استان است. تنها پیست اسكی فعال در استان فارس در این شهرستان واقع شده است.