foroud.karimi.60

نام صفحه:

زمینه فعالیت:

عکاسی طبیعت

معرفی مختصر:

به واسطه علاقه به عکاسی و طبیعت، این صفحه به معرفی جاذبه های طبیعی و گردشگری پرداخته و در کنار ثبت تصاویر، در هایلایت و استوری و کپشن به معرفی جاذبه طبیعی پرداخته شده است. یکی از مهمترین اهداف این صفحه تلاش برای فرهنگ سازی و حفظ و نگهداری جاذبه های طبیعی و فرهنگی و همچنین تشویق به جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت است.